Dödsfall. Alfhild Maria Björklund

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min kära, trofasta maka Alfhild Maria Björklund, f. Andersson, som efter ett svårt, men tåligt buret lidande stilla och fridfullt afsomnade å länslasarettet i dag kl 2,30 f. m., i en lefnad af 24 år, 2 mån. och 9 dagar; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, dotter, svärmoder, fostermoder, varder härmed tillkännagifvet.
Fohler i Kräklingbo d. 23 febr. 1915.
Mauritz Björklund.

Dödsannons

Farväl min make, barn och vänner!
Till Gud jag gått att be för er.
Ej plågans smärta mer jag känner,
Ty himmelen blott sällhet ger.
Fast lag ej mer hos er fick lefva,
Skall dock min ande er omsväfva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *