Militärbegrafning

ägde rum härstädes i går eftermiddag, då stoftet af den förre torsdagen aflifne beväringsmannen på 7:de kompaniet af Gotlands infanteriregemente från Visborgs slätt till hamnen för att med dagens båt afföras till Linköping, å hvars kyrkogård det kommer att jordas. Processionen afgick från slättan kl. half 4 och föregicks af musikkåren, som blåste Chopins sorgmarsch. Framför likvagnen gick en honnörsvakt, och sist följde 7:de kompaniet med befäl och underbefäl. Då kistan, som var prydd med vackra kransar, fördes ombord å ångaren, bildade hedersvakten häck mellan likvagnen och landgången och musiken spelade en sorgmarsch.
Mycket folk hade samlats å hamnen för att åse den högtidliga akten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *