Inskrifning af värnpliktiga,

tillhörande Gotlands inskrifningsområde, har idag, jämlikt värnpliktslagen 17 september 1914 och kungl. förordningen angående inskrifning och redovisning af värnpliktiga samt deras tjänstgöring m. m. 31 december 1914, ägt rum a rådhuset härstädes med inskrifningsskyldiga från Visby stad.
Inskrifningsnämden hade följande sammansättning: major E. Nordenskjöld (ordf.) major Hj. Sillén (områdesbefälhafvare) vice auditören G. A. Broms såsom lagfaren ledamot samt redaktör L. E. Larson, Visby, och landstingsman A. Wallin, Klinte, de båda sistnämda utsedda af landstinget, Enligt särskildt förordnande närvar därjämte kommendanten i Fårösund kapten Erik Ekström, och biträdande läkare var doktor O. Brodin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *