F. d. konteramiral J. Hägg

har till sjökrigshistoriska samlingarna öfverlämnat dels en större etsning, föreställande spanska linjeskeppet Santissima Trinidad, dels en mindre akvarell, framställande början af skeppet Ölands strid år 1704. Marinförvaltningen har till amiral Hägg framfört sin tacksamhet för de värdefulla gåfvorna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *