Tjockan och båtarna.

Den intensiva tjocka, som under lördagen insvepte hela hafvet i sitt fuktiga flor, hade till följd, att vi då blefvo utan fastlandspost. Ång. Hansa hitlände nämligen icke förr än vid 11-tiden på aftonen. Efter verkstäld lossning och lastning afgick den åter till Stockholm via Nynäs kl. 1 i går middag.
Ångf. Polhem hade däremot bättre tur. Den framkom till Nynäs kl. 2,15 på lördagen och återvände därifrån kl. 7,20 i går morse. Tjockan låg då ännu kvar i skärgården. Polhem hitlände emellertid kl. 3,40 på eftermiddagen, alltså obetydligt försenad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *