Den första landstormsbefälskursen på Gotland,

som pågått i sex veckor, afslutades i lördags förmiddag, kursdeltagarne aftackades af major Sahlin i dennes egenskap af t. f. regementschef och af kursensinspektor major Nordenskjöld. Omdelbart efter aftackningen, öfverlämnades af kursdeltagarne genom sammanskott hopbragta minnesgåfvor, bestående af prydlika pokaler med inskriptioner, till en hvar af kursens ledare och befäl, nämligen kapten C. Schong, löjtnant E. Lundström och underlöitnant E. Råberg samt serg. Edberg, serg. O. Johansson, furir Nyström, furir O. Wallin och korpral J. Karlsson.
I lördags afton hade kursen inbjudit nämda ledare och befäl till en enkel afskedsfest med supé å stadshotellet. Vid kollationen, som präglades af en bästa stämning, utdelade major Nordenskjöld pris till de deltagare, som under kursens skjutöfningar uppnått de bästa träffresultaten. Dessutom förekommo tal för kursen och för fosterlandet m. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *