Från sjön.

Då svenska fiskare börjat fiska sill väster om Skagen, har landshöfding Lagerbring på framställning af fiskeriintendenten vändt sig till chefen för Göteborgseskadern, kommendörkaptenen frih. Gyllenkrok, med förfrågan, hur huruvida han ej kunde låta något af flottans fartyg utföra minspaning på fiskebanken väster om Skagen. Med anledning häraf skulle eskaderchefen från och med torsdagen utsända något af fottans fartyg för att sökta efter minor på ifrågavarande område, meddelas från Göteborg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *