Åt Gotlands fornsal

hafva de förut omnämda akvarellerna med motiv härifrån, som målats af framlidne professor A. T. Gellerstedt, nu förvärfvats, sedan den härför erforderliga summan af 600 kr. anskaffats genom insamling dels i Stockholm (320 kr.) och dels här på Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *