Arbetareföreningens biograf

bjuder f. n. på ett program, som upptar en hel mängd intressanta och bra saker och är väl värdt att se af alla biograf intresserade. Den svenska journalen upptar som vanligt veckans händelser, och de tyska och engelska krigsjournaler, som därpå följa, bevisa kvad vi förut sagt, nämligen att Pathés operatörer vid krigsskådeplatserna äro mer djärfva och oförvägna än några andra. Vidare visas en del bilder från den senaste jordbäfningen i Italien. Programmets senare hälft upptages af ett par dramatiska ting, »Lille Jim vid Nordpolen» och »Max och hans svärmor», hvilka båda kvar på sitt sätt draga intresset till sig, det förra för sina vackra scener från två goda vänners, lille Jims och hans hunds, små idyller tillsammans; det andra på grund af sin våldsamt skrattretande humor.
Igår afton voro vi i tillfälle att närvara vid profspelningen af Arbetareföreningens biografs nästa program, som insättes på måndag. Det är likaledes mycket godt och upptar bl. a. krigsbilder från Frankrike, hvilka torde vara af mera sensationell art än några i Visby under denna säsong hittills visade. »Malajisk dans» heter en Oriental-film, som ger de yppersta bilder från nöjesltfvet bland malajerna och visar prof på hvert filmkameran på sin världseröfrarfärd nu nått, Slutligen visas ett drama i fem aldelningar, »Opiesmugglarna», en äfventyrsfilm från Amerika, hvilken trots sin längd håller intresset fängsladt från början till slut, tack vare rika förvecklingar i förening med ypperligt spel och vackra naturscenerier.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *