Neutralitetsmärket.

Hälsingborgsångaren Milos, för närvarande lossar kol å yttre hamnen härstädes för cementfabrikens räkning, skall afgå till England efter ytterligare en kollast för samma emottagare. Med hänsyn till de nu rådande osäkra förhållandena i sjöfarten har ångaren försetts med neutralitetsmärke. På hvardera sidan af fartygsskrofvet har nämligen målats i hvita jättebokstäfver ångarens namn Milos och därunder Sverige.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *