Från sjön.

— Lotskaptensexpeditionen i Malmö meddelade igår: Befälhafvaren på ångaren Severin kapten Cederström, har meddelat, att han den 15 dennes kl. 2,04 e. m. iakttagit en svart mina på ungefär 11 minuter ost ½ nord från Ölands södra uddes fyr. Vinden var vid tillfället nordostlig.
— Statens bogserångare »S. J.» gör sedan en tid tillbaka dagliga patrullturer på ångfärjerouten Trelleborg – Sassnitz för att söka efter minor. Anledningen härtill är att färjebefälet alltmera kommit till den åsikten, att tyska kryssaren vid Eügen fick sina skador icke af en undervattensbåt, utan af en mina.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *