Till öfverstelötnant

vid Gotlands infanteriregemente med chefs makt och myndighet väntas i morgondagens konselj komma att utnämnas och transporteras stabschefen vid femte arméfördelningen, öfverstelöjtnanten vid generalstaben friherre Axel Gustaf Adolf Leijonhufvud.
Den nye chefen, hvars utnämning till chefsposten Gotl. Alleh. redan för ett par veckor sedan var i tillfälle att bebåda, är född 1869 och utnämdes i fjol till öfverstelöjtnant vid generalstaben.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *