Pass vägras värnpliktiga svenskar.

Till öfverståthällareämbetet och samtliga länsstyrelser har regeringen utsändt följande cirkulär:
På förekommen anledning ha vi härigenom velat anbefalla Eder att under nu rådande utrikespolitiska förhållanden icke utan särskildt nådigt tillstånd utfärda pass för värnpliktige svenska undersåtar, där ej med visshet kan antagas, att sökande har för afsikt att endast under kortare tid vistas utom riket.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *