Det var ingen mina.

Sedan ett här för några dagar sedangängse rykte, om att en rysk mina på lördagen ilandflutit vid Närs fyrplats vunnit spridning äfven utom ön och offentliggjorts i ett par hufvudstadstidningar, torde nu vara, skäl att meddela, att vid den närmare undersökning som föranleddes af den ingångna rapporten om det förmenta minfyndet konstaterades, att det ilandflutna föremålet icke alls var någon mina utan en vanlig boj.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *