Doktor Ekhoffs arbetsprogram,

när han nu ingår i pensionsåldern, är ovanligt omfattande för en man som går att njuta sitt »Otium, cum dignitate». Enligt hvad doktorn därom meddelat för en intervjuare från Sv. Dagbl. omfattar programmet bl. a. Visby ringmturs ett större arbete, hvars fullbordande återstår. »Jag har redan offrat sju somrar på murens uppmätning, innan utan, och därvid haft många medhjälpare. Murens historia har jag färdigskrifven,» yttrade d:r E. med afseende härpå.
På tal om ringmuren förtjänar äfven anföras en annan passus i intervjuen. D:r Ekhoff yttrade:
— Utom kyrkorna har jag som bekant sysslat med åtskilliga ruiner, om hvilka jag länge var ensam. Så långt beviljade anslag räckt har jag skött om åtskilliga sådana minnens konservering. Det största och märkligaste arbetet på detta område är Visby ringmur, som tidigare undergått en och annan mindre restaurering men som 1897 ansågs behöfva en grundlig konservering. Ett detta år af mig uppgjordt förslag godkändes och riksdagen beviljade ett anslag å 30,000 kr. mot vilkor att Visby stad satsade 2,500 kr., hvilket också skedde. Under åren 1900-1904 utfördes detta arbete under min ledning. Visby kyrkoruiner hade 1884-85 konserverats af arkitekten Langlet men behölde 12 år senare ny omvårdnad och enligt af mig utarbetadt förslag utfördes en grundlig konservering åren 1907 —11910 för 18,000 kr. Båda dessa arbeten utfördes synnerligen förtjänstfullt af byggmästaren Nils Pettersson i Visby.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *