Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri bötfäldes en slaktare från Visby och en arbetare från Dalhem.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 15 febr.; ordförande ord. Domhafvanden.)
Utslag afkunnades i följande mål;
För djurplågeri dömdes landtbrukaren Vilhelm Kilander, Olarfve i Hangvar, att böta 10 kr.

För olofligt afvikande ur tjänst fick drängen J. Kollberg från Åby i Bro böta halfva lönen med kr. 339:60 och förpliktades dessutom att återlämna mottagen städjepenning.

Med sin frånvaro lyste fortfarade belgiske undersåten Mauritz Gijselink, som icke kunnat anträffas för anbefald hämtning till rätten. Målet uppsköts till 4:de sammanträdet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *