Från landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 9 febr.
Ett trefligt slädparti gick af stapel härstädes 6 dennes. Samlingen ägde rum vid Gåsemora, hvarifrån färden i 8 fullsatta skjutsar stäldes till Fårö fyr, där den blågula fanan högtktigt svajade.
Sedan förfriskningar inmundigats, kördes till landtbrukare A. Sandelin å Ava, där ett rikt dukadt kaffebord väntade, och så snart kaffedrickningen var undanstökad, spelades upp till dans, hvari såväl gammal som ung deltog af hjärtan. Under omväxlande dans, tal, sång och musik samt lefverop för värdfolk och arrangörer, svann så tiden hastigt undan, tills det led långt in på småtimmarna, och man till sist nödgades göra uppbrott.
Deltagare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *