Student- och realskoleexamina.

För undergående af studentexamen vid härvarande högra, allmänna läroverk ha anmält sig samtliga lärjungar i ring IV, nämligen å latinlinjen Ture Aurén, Alfons Dahlman, Tor Ekelund, Harald Fredin, Nils Friberg, Karl Herman Gustafson, Hilding Högstadlus, Arvid Johansson, Helge Johansson, Karl Gustaf Svensson, Martin Thomsson, Axel Törnar och Helge Stenqvist samt å, reallinjen Hentng Andersson, Axel Bachér, Nils Bolin, Karl Booberg, Martin Lingström, Valdemar Ericsson, Martin Lingström och Gerhard Nyman.
För undergående af realskoleeramen ha anmält sig samtliga lärjungar i klass 6, nämligen Erik Björkqvist, Suno Lindahl, Voldernar Löfgren, Karl Munthe, Esaias Norman, Hans Smitterberg och Arvid Vahlqvist.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *