En allvarsam olycka,

om hvars utgång man icke ännu med visshet kan yttra sig inträffade vid 7-tiden i torsdagsafton i märgelgropen ute vid cementfabriken. Cementarbetaren August Magnusson, som vid tillfället var sysselsatt med arbete uppe i den därstädes befintliga elevatorn, råkade nämligen af någon anledning förlora balansen och störtade hufvudstupa ned i märgelgrafven från en höjd af omkring 5 meter. I fallet mot marken skadade han sig illa i ansiktet. Underkäken krossades delvis, hvarvid flera tänder slogos sönder, och svåra kontusioner uppstodo å näsa och ögonen, som igensvullnat. Äfven halsen är något uppsvullen. Huruvida Magnusson äfven erhållit några invärtes skador, har icke ännu kunnat utrönas, enligt hvad man meddelat oss från lasarettet, dit han efter olyckshändelsen skyndsammast forslades för erhållande af vård.
Magnusson, som är ett par och 30 år gammal och gift, är mycket medtagen. Han är vid sans, men tillståndet är betänkligt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *