Visby friförsamlings ungdomsförening

höll på onsdagen sitt årsmöte under stor tillslutning och god stämning. Mötet öppnades af predikant Forsberg med läsning af ps. 110, välkomsthälsning och bön, hvarefter kaffe dracks, och sång utfördes af sångkören.
Af årsberättelsen framgick, att medlemssiffran vid årsskiftet var 79, och enligt revisionsberättelsen hade inkomster och utgifter balanserat på kronor 865:80, full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen och kassören.
Till styrelseledamöter valdes A. Ståhl, Erik Stenberg, R. Löfgren och Ruth Johansson; till ordförande hade församl. utsett E. Forsberg. Suppleanter blefvo K. Karlsson och Harry Eriksson, revisorer Aug. Bolander och Judit Vassberg och föreståndarinna för nyföreningen Anna Johansson.
Sedan ytterligare festkomité, missionskomité och besökskomité tillsatts, afslöts den allt igenom trefliga högtidsstunden med ett kort tal af missionären G. A. Hult.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *