Pilodling för korgflätning.

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott har hos stadsfullmäktige anhållit om upplåtelse af mark för odling af för korgflätning lämpade pilarter. Denna framställning, som af hr Broander upptagits som egen motion, remitterades i går till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *