Holger E. Nordahl död.

Sjökaptenen Holger L. Nordahl har aflidit i Stockholm., 65 är gammal, meddelar telegrafen idag.
Den aflidne, som var född i Lärbro här på Gotland, kom tidigt till sjöss och vann efter aflagda examina anställning hos Rederiaktiebolaget Nordstjernan (Johnsonlinjen) i Stockholm och förde under en lång följd af år bolagets största båtar den ena efter don andra allteftersom de bygder och hade äfven sedan tilltagande ålder nödgat honom att öfverge sjön fortfarande anställning vid Johnsonlinjen som inspektör och kontrollant vid båtbygge för linjens räkning. För några veckor sedan råkade han utför ett slaganfall, som nu haft döden i följe.
Med Holger Nordahl bortgick var tiden en ovanligt duglig och kunskapsrik sjöman, hvars gedigna egenskaper äfvan i öfrigt och främst hans vänfasthet gjorde honom högt aktad och varmt afhållen af alla som med honom kommo i någon närmare beröring.
Närmast sörjande är en syster, änkefru Fredrika Lillja, framlidne tullinspektoren Lilljas efterlämnade maka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *