En nöjenas renässans synes

ha inträdt i vårt goda Hemse. Den präktiga Hemsekvartetten gaf signalen till pånyttfödelsen och har följts af Hemse amatörteater, som lördagen 30 och söndagen 31 jan. samt på begäran nu i söndags visade, hvad friska viljor kunna åstadkomma. Amatörerna uppförde »Kärlek och Upptåg», lustspel med sång i tre akter. Först som sist kan härom sägas, att de agerande skötte sig bra, ja å flera håll riktigt förtjänstfullt. Fröken E., i skepnaden af en kärlekskrank hushållerska, gjorde verkligen en ypparlig figur och fröken N., förvandlad till en bångstyrig husdräng, gaf publikens skrattmuskler ingen ro. Programmet upptog vidare den storslagna tablån Fältvakten, som särskildt vid andra föreställningen kom till sin fulla rätt. Sångarna, hrr Dalström, Björkander, Appelqvist och Lithberg, samt fröken Backman rönte också mycket biffall för sina prestationer. Allt som allt kan sägas, att tillställningarna voro vällyckade, och vi begagna tillfället att till arrangörerna, särskildt hr John Wittberg, som dirigerat det hela, frambära ett ouppriktigt tack för angenäma aftnar.
Publiken var vid samtliga föreställningarna rätt talrik, och skytteföreningen, till hoars förmån festerna arrangerats, har säkerligen att emotse en ganska vacker recett.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *