Dödsfall Anna Kristina Persdotter

Att Herren Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade maka Anna Kristina Persdotter, som i dag på morgonen efter en långvarig och tärande sjukdom lugnt och stilla afled å Guffride i Garda i en ålder af 47 år, 6 månader och 26 dagar; sörjd och saknad af mig, barn, syskon och en åldrig fader, har jag den sorgliga pligten att för deltagande slägtingar och vänner tillkännagifva.
Guffride i Garda den 24 December 1884.
Lars Nilsson.
Ps. 473 v:na 1, 2. Ps. 347 v:na 8, 9.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *