Till grafvens frid

vigdes igår middags stoftet af fru Clara Bolin i närviaro af den hänsofnas make, öfriga släktingar samt Visby F. K. P. R:s medlemmar, som mangrant samlats i grafkapellet för att öfvervara den högtidliga akten.
Då processionen anländt till kyrkogården, bars den af kransar öfverhöljda hvita kistan in i grafkapellet och nedsattes på katafalken. Sedan därpå ps. 452:1 afsjungits, förrättades jordfästningen af regementspastor Thelander, som till sist lyste frid öfver stoftet. Därmed var den högtidliga akten slut, och kistan utbars och äfverlämnades åt grafvens fridfulla gömma.
Massor af praktfulla kransar hade skickats till den aflidnas bår. Bland dessa märktes särskildt kransar från härvarande lokalafdelning af F. K. P. R., från fru C. B. Bruce, från officersfruar i Visby m. fl.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *