Auktion.

För husbonden H. Johansson. Lassor i Alskog, hålles auktion å rothuggning fredagen den 12 denne från kl. 12 midd. i den s. k. Tjocket.
Skogen är passande för sågtimmer, byggnadsvirke och ved.
Godkände inropare lämnas betalningsanstånd till den 1 okt. d. å., andra betala vid anfordran.
Närmare underrättelser lätenas vid auktionstillfället.
Alskog den 1 febr. 1915.
Joh. N. Larsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *