Från sjön.

— Sveabolagets ångare Dania, som i lördags afgick från Stockholm och ett par dygn suttit fast n drifisen i Gäflebukten, inkom i tisdags e. m. till Gäfle, assisterad af isbrytarna Fram och Viktoria.
— Danska ångaren Marselisborg när ej afhörts sedan julafton, och man antager, att den gått under med man och allt. Ångaren var på väg från Sydamerika till Danmark med last af foderämnen. På julaftonen passerade den Norfolk på Nordamerikas östkust, men sedan har den som sagt ej hörts af.
Förfrågningar i Kirkwall om båten blifvit kvarhållen där får undarsökning af lasten ha besvarats nekande. Marselisborg hade ett deplacement af 2,761 ton och 24 á 25 mans besättning.
— Djurstens fyr vid Öresundsgrepen släcktes 31 januari.
— Svenska Amerika-Maxikolinjens ångare Texas afgick i torsdags från Kristiania, destinerad till Newport News, Vera Cruz och New-Orleans. Ängaren är lastad hufvudsakligen med pappersmassa och därutöfver en obetydlig del styckegods. Nu har till rederiet i Göteborg anländt ett trådlöst telegram via Bergen från ångarens befällafvare, som rapporterade, att Texas arhållit order af de engelska myndigheterna att gå in till Lerwick för visitation.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *