Tingstäde sockens sparbank

hålles öppen hvarje helgfri andra och fjärde lördag i hvarje månad kl. 2-5 e. m.
De låntagare, som icke hafva infriat sina amorteringar och räntor, skola inbetala dessa lördagen den 13 februari kl. 2 e. m.
Härefter komma lånen utan vidare påminnelser i sin helhet utan afseende på person att indrifvas.
Tingstäde den 1 februari 1915.
Sparbanksstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *