Visby koloniträdgårdsförening u. p. a.

höll igår ett kortvarigt extra sammanträde för att behandla ett af flere medlemmar framstäldt förslag att ingå till staden med en begäran om antingen nedsatt arrendeafgift eller också om större lotter för nu utgående afgift. Efter afgifvet yttrande af styrelsen beslöt emellertid föreningen att t. v. låta med den saken bero, då man när en del andra nödvändigare önskemål att framställa för drätselkammaren, såsom nybygnad af den redan från början fallfärdiga grinden, noggrannare uppmätning af lotterna, grusning af gångarna o. s. v.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *