Visborgs fältridtklubb

hade lördags eftermiddag sitt årsmöte. Därvid föredrogos års- och revisionsberättelserna samt beviljades ansvarsfrihet. Klubbens räkenskaper balansera på kr. 1,279:33. Styrelsens allmänna plan för öfningar och täflingar under innevarande år godkändes.
Till styrelseledamöter återvaldes major E. Nordenskjöld och dir. Otto Hanson samt nyvaldes löjtn. N. E. Velander. Till revisorer atsågos löjtnanterna G. Silvén och H. Kylberg med reg.-intendenten kapten S. Rydman och löjtnant H. Andreasson som suppleanter.
Till sist godkändes väckt förslag till ändring af stadgarna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *