Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund.

Vid beviljande af anstånd på ett år med fullgörande af koncessionsvilkoren beträffande Gotlands norra järnväg har k. m:t fäst som vilkor, att koncessionsinnehafvarna före den 1 nästkommande november ingifva bevis om att de fullgjort ålagd deposition af 30,000 kr. för banarbetets bedrifvande. Därjämte föreskrifves, att arbetet å järnvägden skall påbörjas senast den 1 nästkommande december och vara färdigt den 1 december 1917.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *