Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt. För försummad sotning i ur 5 1/2 i Strandrotens 2 qvarter fäldes brandmästare S. J. Berg till femton kronors böter. Såsom förut nämts hade svaranden påstått, att husets egare sjökapten Högström för svaranden uppgifvit, att den brygghusugn, hvari soteld uppstått, ej begagnats. Högström, som igår var inkallad för att höras i målet, förklarade, att han ej lemnat en dylik uppgift.

Till edgång blef arbetaren Johan Axel Teodor Lindbom, som åtalats för våld å allmän landsväg mot landtbrukare Stålhandske, för en tid sedan dömd, Lindbom förklarade sig igår ej vilja gå eden utan erkände brottet.
Dom i målet afkunnas 8 dennes.

För oljud och fylleri dömdes arbetaren Frans Fredrik Nyman, Stenstu i Levide, till tjugufem kronors böter.
— För samma förseelser fäldes arbetaren Gustaf Johansson att böta tjugufem kronor.
— Murare Johan Kristian Elias Holmgren dömdes att för oljud och fylleri böta femtio kronor.

För misshandel af arbetaren Karl Karlsson, Krasse i Guldrupe, dömdes f. artilleristen Per August Nilsson till tjugufem kronors böter; för fylleri vid sagda tillfälle blef Nilsson fäld att böta fem kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Oktober 1883
N:r 79.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *