Storartad lösöreförsåljning.

Till följd af förestående flyttning från sitt numera försålda hus nr 20, Strandgatan, låter Herr konsul G. T. Romdahl, genom offentlig, frivillig auktion derstädes, tisdagen den 9 Oktober från kl. 10 f.m, till den högstbjudande försälja större delen af sitt ganska värderika, i alla afseende fullt tidsenliga bohag, jämte mera annan lösegendom; och torde, bland de för auktionen afsedda sakerna, särskild uppmärsamhet fästas vid: åtskilligt nysilfverarbete, äkta och eljes bättre sorts porslin, af alla slag, diverse finare glassaker i sorterad mängd, koppar-, jern , malm: och blecksaker af en i ett välordnadt bo förekommande myckenhet, en uppsättning eleganta möbler, såsom förmaksmöber, bestående af soffa, divansbord, >emmor» och andra stolar, allt af mahogny, samt soffan och stolarna tagelstoppade och klädda med röd damast, en sängkammarmöbel (imperialsäng, toalettbord, nattduksbord, stolar och lavoar) af bättre träslag, matsalsmöbel, eller buffet, bord och stolar, af mahogny, äfvensom en hop andra, spridda möbler, såsom soffor sängar, kommoder, speglar, bokskåp af mahogny samt alla slags bord och stolar m. m.; ljuskronor, lampor och lampetter; oljefärgs- och andra taflor och målningar, byster och statyelter, flere lufter fönstergardiner, deribland åtskilliga af damast, förmaksoch andra mattor i vackra mönster, ett parti bättre sängkläder, diverse filtar samt tagelstoppade och andra madrasser; ett duschskåp, en större mängd goda träkärl och annat träarbete af skilda. slag och sorter, en blomställning, flere grupper blomkrukor med lefvande, sällsynta och dyrbara utländska växter, alla slags i godt skick befintliga trädgårdsmöbler, diverse trädgårdsredskap jämte hvarjehanda andra persedlar och effekter, som icke här så noga kunna eller behöfva uppräknas; — blifvande vid denna auktion jämväl ntbjudet och försåldt i mindre utrop ett parti godt, rödt vin.
Åt köpare, som äro kände och kunna godkännas, lemnas 3 (tre) månad rs betalningsanstånd, om sådant åstund: s; an dra kunna icke få begagna sig af en dylik ntsträckning af betalningstiden.
Obs! Sakarne kunna få beses på auktionsstället dagen före auktionen, från kl.
9 till 12 middagen och från kl. 3 till 6 eftermiddagen.
Visty den 24 September 1883.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Oktober 1883
N:r 79.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *