Herr kaptenen och riddaren Gustaf Åberg,

boende å lägenheten Adolfsberg, söder för staden, låter, i anseende till ämnad afflyttniog från stället, genom offentlig, frivillig auktion derstädes torsdagen den 21 Septnmber från kl. 10 f. m., till den mestbjudande försälja: diverse möbler, hvaribland en Schiffonieér, en antik byrå, en antik dockbyrk, soffor med resårer, liggsoffor, stolar, spel-, sy- och andra bord, en toalettspegel med bord, en antik, större venetiansk väggspegel, ett antikt res-ur, ett pariser-ram-ut, en imperialsäng af alm, för 2:ne personer, flere andra sätigar, kommoder; en hörnskänk, klädes- och linneskåp, ett större kryddskåp med en och trettio lådor, en antik kista, ett pianino, en ljuskrona samt tak- och bordslampor m, m.; koppar-, messing-, och jernsaker af hvarjehanda slag, en nästan ny besparingsspis (med rör) på fötter, ett gaskök för 2:ne lågor, något glas och porslin, deribland en bordservis (i brungredelint och guld) för 12 personer, en obetydligt begagnad Brysselmatta af omkring 100 qvadratalnars ytvidd, diverse andra mattor, dun- och fjäderfylda sängkläder, tagelkuddar, stopptäcken, en vapenrtock och diverse civila gångkläder, skodon, en uniformsmössa (kaptens) med plåt och plym, 2:ne officersskärp samt flere par epåletter; en s. k. marinkikare, en flaggstång med lina, en svensk flagga, ett blomsterbord med åtskilliga växter, hvaribland flere nerier och jättegeranier, en hop träkärl och audra träsaker, jämte en mängd annat, som ej här blifvit uppräknadt.
Klockan 12 på dagen utbjudes och försäljes äfven, kapten Åberg tillhörig. 1 st. flyttbar paviljong, eller lusthus.
Åt köpare, som äro kände och kunna godkännas, lemnas 2 månaders betalningsanstånd; andra betale strax!
OBS. Sakerna kunna få beses på auktionsstället dagen före auktionen.
Visby den 7 September 1882.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 September 1882
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *