Födde och Döde i Visby.

Bryggeriarb. J. N. O. Gardells son, arb. O. T. H. Vestergrens dotter, snickaren L. J. V. Valins son, pistolsmed J. F. Törnqvists dotter, konduktör K. G. Svenssons son, hökare Erik Erikssons son.

Döde:
Lärov.-adjunkten fil. dr Jakob Filip Lindström, 55 år, 3 mån, och 7 dagar; gossen Karl Robert Bejer, 7 mån. och 29 dagar; flickan Maria Andersson, 5 år, 10 mån. och 9 dagar; arb. Karl Petter Nilsson, 36 år; flickan Anna Katrina Berg, 2 månader.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 September 1882
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *