Efterlyste

f. bokbållaren och markören Svensson, som begått åtskilliga för falskningar, trodde man sig ilördags hafva funnit uti en sig härstädes uppehållande resande med samma namn, hvars utseende liknade en efterlystes porträtt på ett sätt, som icke minst förvånade honom sjelf. Då dessutom den porträttet i polisunderrättelserna, åtföljande beskrifningen och åldersuppgiften tycktes slå in på den anträffade, vardt han på sitt rum hållen under polisuppsigt, tills man på söndags f. m. genom telegram från hans hembygd och från stadsfiskal Cederborg i Stockholm hunnit förvissa sig, att han icke var den man sökte.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 September 1882
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *