Stöld

föröfvades i fredags hos arbetaren Karl Jakobsson å Klintebys, hvarvid åtskilliga klädespersedlar samt 22 kronor i penningar tillgrepos. Misstänkt för stölden är Karolina Jakobsson, Stora Ire i Hellvig, hvilken ofvannämde dag försvunnit från orten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 September 1882
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *