Från sjön.

Ångfartyget Solide, kapten Öberg, ankom hit i söndags från Malmö och afgick samma dag härifrån till Helsingfors.
— Sjöfarande som uppkommit till Stockholm söderifrån i dagarne veta att omtala en fruktansvärd storm, som rasade omkring 4 dennes i södra delen af Östersjön samt äfven i Kattegat och Skagerack. Särskildt hade stormen varit svår natten mellan den 4 och 5 d:s.
Från ett fartyg, som anländt från England, har man sett två vrak flyta omkring i närheten af Gotland; men i anseende till den svåra sjögången vågade man ej nalkas dem. Dock tyckte man sig finna att det ena af dem var ett skepp och att döma af dess konstruktion ett norskt. Något folk ombord syntes ej till.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Augusti 1882
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *