Visby arbetareförening

firade i söndags i sin lokal en enkel fest, hvarvid föreningens nya standar invigdes. Festen inleddes med ett högstämdt föredrag af bankdirektör Kolmodin, som i vältaliga ordalag tolkade dagens betydelse. Afläroverksadjunkten M. Klintberg hölls derefter ett intressant föredrag »Studier och iakttagelser under en fotvandring på norra delen af berget Harz». Sedan förfriskningar intagits samt skålar föreslagits för arbetareföreningen af bankdirektör Kolmodin och för dagens talare af fabrikör Hellgren, afslöts det angenäma samqvämet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Augusti 1882
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *