Borgenärerna

uti aflidne hemmansearen L. P. Fohlins urarfva konkurs kallas till sammanträde på Foler i Kräklingbo socken måndagen den 21 innevarande Augusti månad kl. 10 f. m., för att höras öfver och besluta om ifrågasatt återvinning af egendom till konkursboet, bestämma vilkoren för fastighetens försäljning och pröfva de anbud, som möjligen komma att samma dag afgifvas Å fastigheten.
Kräklingbo den 4 Augusti 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i mjölnaren L. P. Nilssons konkurs kallas till sammanträde å rådhuset här i staden ovsdagen den 23 i denna månad klockan 6 eftermiddagen, för att bestämma arvode för koukursförvalt vingen, granska nupprättadt utdelningsförsläg samt, om förslaget godkännes, erhålla utdelning.
Visby den 2 Augusti 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Augusti 1882
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *