Till häradsskrifvaretjensten

i Gotlands södra härad hafva i dag vid ansökningstidens afgång följande tre sökande anmält sig: landskanslisten, t. f. häradsskrifvaren Ture Bergman, häradsskrifvaren i Härjeådalens fögderi Magnus Fredrik Lindblad (född 1837, utnämd häradsskrifvare 1876) samt t. f. häradsskrifvaren i Ölands Norra Mots fögderi Karl August Janson, född 1843.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *