Borgenärerna

i aflidne handlanden A. N. Sandströms till konkurs afträdda bo kallas härigenom till sammankomst ä herr konsul Carl L. Ekmans kontor här i staden tisdagen den 15 nästkommande Augusti, kl. 12 på dagen, för att granska upprättadt utdelningsförslag, bestämma arvode för konkursförvaltningen och besluta i åtskilliga andra konkursboet rörande frågor.
Visby den 29 Juli 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti aflidne hemmansegaren L. P. Fohlins urarfva konkurs kallas till sammanträde på Foler i Kräklingbo socken måndagen den 21 innevarande Augusti månad kl. 10 f. m., för att höras öfver och besluta om ifrågasatt återvinning af egendom till konkursboet, bestämma vilkoren för fastighetens försäljning och pröfva de anbud, som möjligen komma att samma dag afgifvas å fastigheten.
Kräklingbo den 4 Augusti 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i hemmansegaren Johan Jacobssons, Bringsarfve i Eskelhem, konkurs kallas härmed att sammanträda å Sicklings gästgifvaregård i Klinte socken lördagen den 26:te i denna månad kl. 10 f.m. för att besluta. angående konkursboets förvaltning samt bestämma underhåll åt gäldenärens famij.
Klintehamn den 7 Angusti 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i f. Hemmansegaren Lars Pettersson, Rofvalds i Eskelhem, konkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby Torsdagen den 17:de innevarande Augusti kl. 11 f. m., för att besluta angående inlösen af en i Rofvalds hemman i Eskelhem intecknad skuldförbindelse å 4,500 kronor, som är pantsatt för 2,000 kronor.
Klintehamn den 7 Aug. 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Augusti 1882
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *