Dödsfall Emma Elisabet Olofsson

Att den kärleksrike Fadren hemkallat sitt barn, min kära maka Emma Elisabet Olofsson, som efter ett långvarigt och smärtsamt lidande afsomnade i Slite skolhus den 27:de Juli kl. 7,20 e.m., i en ålder af 34 år och 6 dagar; djupt sörjd och innerligt saknad af mig, son, moder, broder samt slägtingar och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Slite den 29 Juli 1882.
O. P. Olofsson.

\"\"

Salige äro de döda, som i Herranom dö
härefter s Ja, Anden säger, att de skola
hvila sig ifrån sitt arbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Augusti 1882
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *