Passagerarelista.

Från Stockholm: med Gotland 29 Juli, major Engström, kapten Hollsten, notarien Fries, inspektor Anderson, hrr Lindbom, Trysén, Bergman, Sifvert, Holmberg, Lönnqvist, Bokström, Lundqvist, Ross, Österberg, Ödin, Romin, fruarna Ekström, Luthman, Appelgren, Olson, fröknarna Wies, Rohnström. — Med Visby 30 Juli, häradshöfding Hasselrot, grosshandlare Vidström, hrr May, Nyström, Sjöberg Berggren, Persson, Robeck, Stålhammar, Vikström, Edberg, Bjurström, Bagge, Sandström, Berglund, fru Bahr, fröken Kastengren, Åkerman. — Med Gotland 1 Augusti, kamrer Björk, kammarjunkare Drake, hrr Ljungberg, Stenhoff, Jacobson, fruarna Forsberg, Lejman, Forsberg, Beckman, Hammarström, Hägg, Fåhreus, fröken Carlbom.

Från Kalmar: med Tjelvar 29 Juli, hrr Tilljander med fru, Frank, Berghammar, Ottengren, Hirsch, Lindbom, Ringers, fru Vickström, fröknarna Rådberg, Nyberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Augusti 1882
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *