Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Grosshandl. V. Karlsson med fru och dotter, Stockholm; Stina Eriksson, Dalarne; Anna Sjölin, Vestmanland; skollärare A. N. Lundqvist, Linköping; fru Albertina Pilqvist, Sundsvall; A. Andersson, Fredrika Andersson, Hilda Karlsson, Sörmland; handl. A. Johansson, fröken Johanna Fehling och fru Fehling, Visby; predikanten Erik Lundin, Amerika; fröken M. Hansson, komminister Svensson med fru, Vestmanland; trädgårdsmästar J. F. Velin, Stockholm.
Summa 560.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Juli 1882
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *