Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Tjelvar» 27 Juli, pastor Vahlström, konsul Eneqvist, trafikschet Fokelsemn, kand. Stedt, hrr Bergren, Schilling, Stålhammar, Bennet, Hanson, Velin, Johansson, Hellqvist, öfverstinnan Stjernqvist, fru Sporron, frök:na Eneqvist, Jakobson, Vulferona. — Med »Klintehamn» 28 Juli, hrr Rundberg, Hauffman, Björkman, Skoog, hr Ex med fru, hrr Lundin, Nelson, Carlson, Eriksson, Nordbeck, fru Berglund, frök:na Berglund och Hjort.

Från Vestervik: med »Gotland» 26 Juli, hrr Lötvin, Herling, Corth, Hammarsköld, Carlsson, fruarna Snöbohm och Lihtner.

Från Kalmar: med »Visby» 27 Juli, häradshöfdingarne Brunson och Lindercrona, grefve Posse, löjtnant Krusenstjerna, räntmästaren Serlander, kyrkoherde Altvengren, hr Pettersson, fru Åckander, fröken Romin.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Juli 1882
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *