Dödsfall. Maria Charlotta Stenberg

Tillkännagifves att Enkefru Öfverstlöjtnantskan Maria Charlotta Stenberg född Segerdahl stilla afles i Visby den 26 Mars 1875, i en ålder af 78 år 11 månader 15 dagar sörjd och saknad af barn och barnbarn.

Dödsfall.
Maria Charlotta Stenberg

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1875
N:r 25.

Dödsfall. Catharina Ferm

Att min ömt älskade maka Catharina Ferm född Bläselins lugnt och fridfullt afsomnade i Visby Onsdagen den 17 Mars 1875 kl. 7 e. m. i en ålder af 62 år 10 månader och 24 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnabarn. varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
C. A. FERM.
Sv. Ps. Nr 344 v. 4.

Dödsfall.
Catharina Ferm född Bläselins

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Dödsfall. Gerhard Nicklas Svebilius

Att Hemmansegaren Gerhard Nicklas Svebilius stilla afled vid Norrgårda i Sanda, lördagen den 7 Mars i en ålder af 32 år 4 mån. 27 dagar, djupt sörjd och saknad af Maka och Fader, varder på detta sätt Slägt och Vännor tillkännagifve Sv. Ps. 488 v. 3-6.

Dödsfall.
Gerhard Nicklas Svebilius

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Mars 1875
N:r 21.

Dödsfall. Herman Jakobsson

Tillkännagifves att f. d. Kyrkovärden Herman Jakobsson stilla afles vid Hafvor i Hafdhem den 8 Mars 1875 kl. 3/4 12 e. m., efter en lefnad af 89 år, 3 mån. och 17 dagar, sörjd af Barn, Barnabarns barn samt Slägt och Vänner. Sv. Ps. 491.

Dödsfall.
Herman Jakobsson

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Mars 1875
N:r 20.

Dödsfall. Rudolf Wilhelm

Min yngste Son Rudolf Wilhelms dödliga frånfälle den 2 dennes, i en ålder af 14 år 4 månader och 17 dagar får jag endast på detta sätt Slägt och deltagande Vänner tillkännagifva.
Veskinde Prestgård den 4 Mars 1875.
O. Klintberg.

Dödsfall. Rudolf Wilhelm

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Dödsfall. Brigitta Maria Ingmansson

Att Kyrkovärds-Enkan Brigitta Maria Ingmansson vid Lina i Hörsne, efter ett kort lidande, stilla afled tisdagen den 2 Mars 1875, i en ålder af nära 62 år. Sörjd och saknad af barn, barnabarn, varder härmed slägt och vännen tillkännagifvet.
S. Ps. Nr 488: 1 v.

Dödsfall. Brigitta Maria Ingmansson

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Dödsfall. Antoinette Virginia Klintberg

Tillkännagifves, att framlidne Prosten och Kyrkoherden, Fil. Mag. M. Klintbergs efterlemnade maka, Fru Antoinette Virginia Klintberg, född Agrell, efter långvarigt lidande stilla afled i Visby den 25 Febr. 1875 kl. 1/2 11 f. m., i en ålder af 62 år, 10 mån. och 20 dagar, sörjd och saknad af barn, barnabarn, slägtingar och vänner.
Sv. Ps. N:o 473.

Dödsfall. Antoinette Virginia Klintberg

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Wisby.

Förteckning på Födde, Döds och Vigds inom Visby stads- och landsförsamlingar under loppet af sistl. Jan. månad.

Förteckning på Födde, Döds och Vigds inom Visby stads- och landsförsamlingar under loppet af sistl. Jan. månad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Dödsfall. Brita Christina Hök

Tillkännagifves att Enkefru Brita Christina Hök, född Palmblad, stilla afled å Klintehamn den 13 Februari 1875, i en ålder af 78 år, 6 månader, sörjd af Barn, Barnbarn och Vänner.
Sv. Ps.-b. Nr 488, v. 3, 4.

Dödsfall.
Brita Christina Hök

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Dödfall. Fredrika Margr. Wilhelmina

Tillkännagifves att vår älskade Dotter Fredrika Margr. Wilhelmina efter en tärande sjukdom fridfullt afsomnade i Fide skolhus den 26 sistl. Januari i en ålder af 17 år, 3 mån. och 13 dagar.
Sörjd och saknad af föräldrar, syskon och vänner.
Hedvig Helena Dahlqvist.
O. N. Dahlqvist.
Sv. Ps-B. N:o 345, v. 5.

Dödfall.
Fredrika Margr. Wilhelmina

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10.