GOTLAND RUNT. Östergarn.

ÖSTERGARN
Luciafest hade i onsdags kväll anordnats av metodistförsamlingen i kapellet, som var fyllt till sista plats. Pastor Andre-asson inledde med bibelläsning och bön. Juniorer från Högbro sjöng och deklamerade. Med utgångspunkt från inledningen av Johannesevangeliet höll pastor Andréasson en kort betraktelse. Uppvaktad av sex tärnor och två stjärngossar framträdde så Lucia och framförde en vacker Luciatablå, och bjöd därefter alla på kaffe. Efter kaffepausen framträdde Lucia och tärnorna ännu en gång, varpå pastor Andreasson avslöt med bön.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.