Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går Klinte kyrka stoftet efter f. hemmansägaren Johan Ricard Jacobsson, Klintehamn. Samling skedde i kyrkan och den högtidliga akten inleddes med ps. 331 och därefter höll prosten Gustaf Sjöberg griftetal och förrättade jordfästningen. Ps. 332 sjöngs och begravningsmässan utfördes och sedan sjöngs åter en vers av samma psalm. En släkting till den avlidne sjöng två solosånger till kant. Nanstads orgelackompanjemang. Vid graven nedlades en myckenhet med blommor. En minnesstund hölls sedan på Klintegården.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter fru Maja Berg, Visby. Den högtidliga akten i Östra gravkapellet inleddes med ps. 42: 4-5, varefter domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg höll griftetalet med ledning av orden i Joh. 13: 7. Efter jordfästningen sjöngs ps. 331. Under sorgemusik utbars kistan och fördes till norra begravningsplatsen, där sedan gravsättningen ägde rum. En stor mängd kransar nedlades från släktingar och en stor vänkrets. Till sist framfördres de anhörigas tack av hr A. Aldervik.

Folkskollärare Emil Myrén, jordfästes på torsdagen i Norra krematoriet i Stockholm. Officiant var kyrkoherde Samuel Norrby.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.