Varning för ammunitionseffekter.

På Norra hallarna inom I 18 övningsområde har i dagarna upphittats en artilleriprojektil. Då artilleriskjutning aldrig äger rum på delina plats, måste projektilen ha upphittats på annan plats och ditförslats av någon person. Med anledning därav måste allmänheten med bestämdhet varnas mot att ta befattning med ammunitionseffekter av vad slag det vara må, även om de ser ut att ha legat länge i terrängen. Olyckor kan nämligen alltid inträffa. Påträffas ammunitionseffekter bör man i stället snarast inrapportera detta till närmaste militära förband. Den funna projektilen har oskadliggjorts den 16/12 genom sprängning.

Gotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.